Podmienky ochrany osobných údajov

Vážení zákazníci, ďakujeme vám, že ste navštívili webové stránky a e-shop spoločnosti ALISTA – export, import, s.r.o. Prešov, ktorá je na území Slovenskej republiky distribútorom vína z produkcie bulharských vinárstiev.

Je pre nás dôležité, aby sme riadne a v súlade so zákonom spracovávali vaše osobné údaje a chránili ich v rozsahu, v akom nám ich poskytujete. Preto sú všetky procesy,  postupy a opatrenia našej spoločnosti, nastavené a realizované tak, aby sme postupovali v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany vašich osobných údajov a aj v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Robíme všetko pre to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu vaše osobné údaje chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť evidovaná po obchodným menom: ALISTA – export, import, s.r.o. Prešov so sídlom: Hapákova 2278/9, Ľubotice 08006, ktorá je zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vl.15041/P. Spracovávame iba údaje, ktoré nám poskytujete pri objednávaní tovaru a ktoré sú nevyhnuté k úspešnému dokončeniu celého procesu objednávky až po jej zaslanie na miesto, ktoré si zvolíte. Ide o tieto údaje:

Súkromná osoba: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa a samotný predmet objednávky.

Firma: fakturačné údaje: názov firmy, prípadne meno a priezvisko, adresa doručenia, IČO, IČ DPH ak ide o platiteľa DPH, DIČ, telefónne číslo, emailová adresa a samotný predmet objednávky.

Tovar posielame buď na dobierku prostredníctvom prepravcu, alebo bezhotovostne vopred prostredníctvom bankového prevodu alebo bezhotovostne vopred prostredníctvom platby kartou. Preto v našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe vašej dobrovoľnej registrácie za účelom vytvorenia objednávok na našej webovej stránke www.alista.sk. Následne ich môžeme využiť na zaslanie oznámení v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie vašej  objednávky a poskytovanie služieb súvisiacich sa vašou objednávkou alebo na zaslanie oznámení ako reakcie na vaše otázky súvisiace s vašou objednávkou a prepravou alebo súvisiace so žiadosťou o zmenu vašich údajov vo vašej aktuálnej objednávke alebo vo vašom používateľskom konte.

Vaše osobné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame aj v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Pre riadne zabezpečenie realizácie a dodania vašich objednávok (nie na marketingové účely), je potrebné vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám. Ide iba o týchto poskytovateľov služieb:

Prepravná spoločnosť DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o. a Slovenská pošta a.s.– osobné údaje slúžia iba na spracovanie a zasielanie zásielok.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj pre účely marketingu, pokiaľ od vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, buď e-mailom na adrese alista@alista.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese ALISTA – export, import, s.r.o. Prešov so sídlom: Hapákova 228/9, Ľubotice 08006.

Účelom marketingu je občasné a nepravidelné zasielanie oznámení na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii na našej stránke. Zasielame iba dôležité informácie týkajúce sa tovaru, ktorý ponúkame na našej webovej stránke. Môžu to byť informácie o novom tovare alebo novom obsahu webovej stránky, rady k výrobkom, informácie o cenových akciách na vybrané druhy produktov, aplikácie používané pre zákaznícke akcie a programy, napríklad zákaznícky vernostný program, zľavové kódy a iné akcie.

Marketingové informácie nezasielame hromadne na všetky mailové adresy, ale iba na vašu konkrétnu mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zadávaní vašej objednávky alebo registrovaní na našom webe a prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná komunikácia, týkajúca sa vašej objednávky alebo iných informácií, ktoré požadujete.

Súčasťou každého marketingového oznámenia je možnosť odhlásiť sa, to znamená zrušiť udelený súhlas so zasielaním. Dôsledkom zrušenia udeleného súhlasu so zasielaním je, že vám nebudú zasielané marketingové informácie. Musíme vás však upozorniť, že zrušenie udeleného súhlasu so zasielaním nevedie k celkovému ukončeniu uchovávania a spracovania vašich údajov. Osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel a s iným právnym základom, ako bude spomenuté ďalej.

Vaše osobné údaje nemáme potrebu dlhodobo archivovať. Sú zavedené v systéme našej webovej stránky pre vaše jednoduché opätovné prihlásenie, pokiaľ si budete chcieť v budúcnosti objednať ďalší tovar a preto ich nemusíte znovu vypĺňať.

Nakoľko ku každej objednávke vystavujeme aj fakturačné doklady, riadime sa príslušnými právnymi predpismi, hlavne Zákonom o účtovníctve a Zákonom o DPH a preto sme povinní archivovať účtovné doklady pre prípad: daňových kontrol, konaní so štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, vymáhania nárokov, ktoré nám vznikli alebo reakcie na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené. Do kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z vyššie uvedených dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, a naši softvéroví, právni a účtovní poradcovia a audítori.

Vaše osobné údaje môžete na našej webovej stránke www.vinovia.sk po prihlásení vašimi registračnými údajmi kedykoľvek kontrolovať, upravovať a dopĺňať. Obsah vášho účtu budú tvoriť výlučne údaje, ktoré ste si pri registrácii na našej webovej stránke sami dobrovoľne zadali. Pokiaľ si s úpravami a zmenami neviete rady, napíšte nám na alista@alista.sk alebo využite kontaktný formulár na našej webovej stránke. V tom prípade budeme od vás požadovať vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti, pretože ich budeme potrebovať na overenie Vašej totožnosti, aby sme ich neposkytli neoprávnenej osobe. Ďalej máte možnosť od nás získať informáciu o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, že sa vaše osobné údaje spracúvajú, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje sa spracúvajú, aký je účel ich spracovania, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho sa budú vaše osobné údaje uchovávať. Pokiaľ budete chcieť vaše osobné údaje úplne vymazať, napíšte nám na alista@alista.sk alebo využite kontaktný formulár na našej webovej stránke. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak by ste mali k informáciám o spracovaní Vašich osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte a napíšte nám na alista@alista.sk alebo využite kontaktný formulár na našej webovej stránke.

Informácia o cookies:

Väčšina spoločností poskytujúcich svoje služby na internete využíva cookies, pixely ako aj ďalšie technológie ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.

Aby sme mohli skvalitňovať našu online ponuku a prevádzku e-shopu a webovej stránky, k čomu patrí aj elektronická komunikácia s vami, využívame aj my súbory cookies a pixely.

Čo sú cookies? Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na osobných počítačoch (PC), tabletoch nebo smartfónoch. Tieto súbory nám umožnia vytvoriť predpoklady pre optimálne fungovanie našich webových stránok voči vám ako našim zákazníkom/užívateľom a tak ďalej zlepšovať našu ponuku a komunikáciu s vami.

V tomto smere je však potrebné zdôrazniť, že cookies v žiadnom prípade nedovoľujú prístup do PC alebo iného komunikačného prostriedku a nepoužívajú sa na akékoľvek zhromažďovanie osobných údajov. Preto máte kedykoľvek právo a možnosť funkciu cookies odmietnuť a na svojom PC alebo inom komunikačnom prostriedku ho zrušiť/vypnúť.

Čo sú pixely? Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia ihneď po tom, ako zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok. Deje sa to preto, lebo si pamätajú vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Cookies ďalej zabezpečujú riadne fungovanie našej webovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránka riadne nefungovala a preto je ich použitie nevyhnutné. Je to aj dôvod, prečo si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim, aj keď samozrejme, vždy platí, že máte kedykoľvek právo a možnosť funkciu cookies odmietnuť.

Ak ste tu nenašli to, čo by Vás zaujímalo, napíšte nám na alista@alista.sk.

 

Späť do obchodu